تاسیس تا ورود به تالار بورس

شرکت زامیاد (سهامی عام) در تاریخ 16 / 02 / 1342 تحت شماره 8682 در ادراه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب پروانه تاسیس 2374 مورخ 31 / 04 / 1342 مجوز ایجاد کارخانه به شرکت داده شده است و به موجب پروانه بهرهبرداری شماره 352968 مورخ 12 / 11 / 1345 وزارت صنایع و معادن از تاریخ 15 / 02 / 1345 اجازه بهره برداری از کارخانه خودروسازی واقع در استان تهران اعطاء گردیده است.
شرکت زامیاد (سهامی عام) در تاریخ 16 / 04 / 1358 مشمول بند الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از تاریخ 18 / 09 / 1360 هیئت مدیره منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره امور شرکت را به عهده گرفت و در تاریخ 28 / 02 / 1365 به موجب مصوبه هیئت وزیران صددرصد مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وکالت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردیده است و همچنین براساس تقاضای صاحبان سهام در مورخ 16 / 12 / 1377 با پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمده و متعاقب آن در مورخ 18 / 01 / 1378 بیش از 99 درصد سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه گردید. در حال حاضر شرکت زامیاد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا (سهامی عام)است. .موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت به موجب اساسنامه عبارت است از طراحی، ساخت، نصب(مونتاژ)، واردات، صادرات، خرید، فروش انواع خودروهای بنزینی، دیزلی و گازسوز شامل انواع کامیونهای سنگین و سبک، وانت، تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی، صنعتی و خودروهای سواری و کلیه قوای محرکه خودروهای بنزینی، دیزلی و گازسوز از جمله موتور، گیربکس، کمک دنده، اکسلها، میل گاردان و همچنین طراحی، ساخت، واردات، صادرات، خرید و فروش انواع لوازم یدکی و قطعات یدکی و قطعات یدکی خودروهای مزبور و ایجاد یا تأسیس تعمیرگاه‌ها، نمایندگی‌های تجاری، خدماتی، مالی و به‌طور خلاصه هر نوع فعالیت صنعتی، بازرگانی، خدماتی و مالی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکتهای مختلف.


ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران


  گزارش فعاليت‌هاي شركت زامياد منتهي به 1399/12/30

  گزارش تفسيري مديريت شركت زامياد براي سال مالي منتهي به 1399/12/30

   صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت زامياد براي سال مالي منتهي به 1399/12/30