تصاویر

ارزیابان از منابع انسانی زامیاد

ارزیابان از منابع انسانی زامیاد

جلسه کمیته فنی سیستم مدیریت کارخانه

جلسه کمیته فنی سیستم مدیریت کارخانه

نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

زامياد به عنوان برند برتر معرفي شد

ما عاشق محمد(ص) هستیم

ما عاشق محمد(ص) هستیم

مسابقات طناب کشی جام دهه فجر

مسابقات طناب کشی جام ده فجر

مسابقات والیبال جام دهه فجر

مسابقات والیبال جام دهه فجر (93.11.21)

واگذاری 100 دستگاه وانت به کمیته امداد و بازدید از نمایندگی سیستان و بلوچستان

واگذاری 100 دستگاه وانت به کمیته امداد و بازدید از نمایندگی سیستان و بلوچستان

فیلم ها